II Seminarium Edukacyjne w Poznaniu 15-16 września 2023

II SEMINARIUM EDUKACYJNE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ,

POZNAŃ 15-16.09.2023 r.

Miejsce: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu, ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań, tel. 61 852 96 25

Współorganizatorzy:

· Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu,
· Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej

Patronat:

· Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Warszawa,
· Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Dzień I -15 września 2023, godzina: 10:00-16:30

Moderator: dr Katarzyna Wojtanowicz – doktor nauk społecznych, pracownik naukowo–dydaktyczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w Instytucie Pracy Socjalnej. Praktyk pracy socjalnej z ponad 25 – letnim doświadczeniem w różnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: od aspiranta pracy socjalnej do stanowisk kierowniczych, min. w ośrodku pomocy społecznej, ŚDS, DPS, ROPS w Krakowie.

10:00-10:30 Otwarcie:

1. Zbigniew Andrzejewski – dyrektor WSCK Z i U nr 2 w Poznaniu
2. Adam Białas – prezes Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej w Krakowie
3. Renata Dobrzyńska – kierownik kursów zawodowych CKU Nr 2 w Poznaniu – koordynator pierwszego w Polsce szkolenia – superwizja pracy socjalnej

10:30-12:00

Systemowe spojrzenie na superwizję – prof. dr hab. Bogdan de Barbaro
Wokół zagadnienia: „odkrywanie zgody na niewiedzenie, co wymusza zaciekawienie i poszukiwania odpowiedzi. Dbanie o to, by fascynacja pracą nie zasłoniła fascynacji życiem” prof. dr hab. Bogdan de Barbaro – psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od wielu lat zawodowo związany m.in. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek korespondent American Psychiatric Association. Członek Editorial Advisory Board pisma Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 15:00 Warsztaty
Grupa I – „Budowanie i rozwijanie relacji superwizyjnej”
Grupa II – „Etyczne aspekty superwizji”
15:00 – 16:00 podsumowanie części warsztatowych
16:00 Obiad
Integracja środowiska certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej

Dzień II -16 września 2023, godzina: 9:00-13:30

Moderator: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ – socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ. Kierownik studiów II stopnia na kierunku praca socjalna w IS UJ. Pełni na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję Koordynatora do spraw dostępności. Zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu, a od 2019 roku wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku w Zarządzie (wiceprezes i prezes) Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.

9:00 – 10:00 Rozpoczęcie drugiego dnia „Wokół refleksji dnia pierwszego”

10:00 – 11:00 Praktyka superwizyjna w Europie – Miriam Ullrich, Prezydent ANSE (ANSE jest stowarzyszeniem narodowych organizacji superwizji i coachingu w Europie . ANSE dba o interesy zawodowe na poziomie międzynarodowym. ANSE jest w kontakcie z profesjonalnymi organizacjami zajmującymi się superwizją i coachingiem na całym świecie)

11:00 – 12:00 Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w superwizji – Tomasz Świtek– trener i wykładowca w zakresie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii uzależnienia od środków chemicznych. Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – www.centrumpsr.eu. Współautor/autor artykułów i książek dotyczących podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach publikowanych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech. Autor procedury „Talia Atutów” przetłumaczonej na język angielski, francuski, holenderski i hiszpański

11:30 – 13:00 Dyskusja
„Wokół rozwoju superwizorów i superwizji w zawodach wsparcia społecznego”

13:30 Podsumowanie i zakończenie: Renata Dobrzyńska, Adam Białas

 

Kwota za uczestnictwo 200,00 zł za osobę, przelewem na konto: MBank 93 1140 2004 0000 3302 81115988

W dniach 15 – 16. 09.2023r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu, przy ul. Mostowa 6, w nowo oddanej siedzibie placówki w kooperacji i współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej z siedzibą w Krakowie odbędzie się II Seminarium Edukacyjne pt.: „Poznańska kuźnia superwizji pracy socjalnej – Superwizja pracy socjalnej dla praktyków – potrzeby i oczekiwania” Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej w Polsce oraz w Europie oraz praca nad standaryzacją usług w obszarach pomocy społecznej w Polsce.

Seminarium edukacyjne certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej w Poznaniu jest kontynuacją wspólnej pracy nad standaryzacją superwizji pracy socjalnej w Polsce. Rozpoczęliśmy ten proces w 2022 r. podczas pierwszego spotkania seminaryjnego w Poznaniu. W roku bieżącym podczas spotkań warsztatowych wspólne pochylimy się nad tzw. „dobrą praktyką” w zakresie superwizji pracy socjalnej oraz podzielimy się ciekawymi badaniami i towarzyszącymi im refleksjami wokół superwizji pracy socjalnej. Warsztaty realizowane podczas seminarium będą platformą wymiany doświadczeń certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej w zakresie plusów i minusów pracy superwizyjnej oraz dylematów etycznych w kwestii namysłu nad kodeksem etycznym superwizora pracy socjalnej.

Mamy nadzieję również na efektywną pracę w zakresie procesowego wypracowywania nowych standardów pracy superwizyjnej oraz przygotowania, tym samym rekomendacji dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych. Mamy nadzieję na coroczne cykliczne spotkania szkoleniowe w Poznaniu.

Link do zgłoszenia:
Formularz zgłoszenia w II Seminarium Edukacyjnym pt. Poznańska kuźnia superwizji pracy socjalnej – Superwizja pracy socjalnej dla praktyków – potrzeby i oczekiwania – Poznań, 15-16 września 2023 r. (google.com)

Pobierz ZAPROSZENIE dla SuperwizorówPobierz Zgoda RODO dla Superwizorów

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes