poznaj naszzespół


superwizor

Adam Białas

Psycholog, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, trener, od 21 lat związany z pomocą społeczną, praktykuje w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązanych, terapii krótkoterminowej, systemowej i behawioralno – poznawczej...

WIĘCEJ
superwizor

Katarzyna Wojtanowicz

Doktor nauk społecznych, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

WIĘCEJ
superwizor

Beata Dąbrowska

Pracownik socjalny, socjolog, psychoterapeuta (ukończone 4-letnie całościowe szkolenie systemowe), trener – terapeuta TSR (ukończone 3- letnie studia podyplomowe - Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny Fontys Oso Holandia).

WIĘCEJ
Superwizor pracy socjalnej
superwizor

Renata Dobrzyńska

Absolwentka licznych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, ekonomii, zarządzania projektami oraz rewitalizacji społecznej...

WIĘCEJ
superwizor

Danuta Pajor

Psycholog, socjolog, terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jeden z pierwszych certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej w Polsce Nr 14/2017, trener rodzinny (2008), coach (Certyfikat ICF Coach ACC 2015), wykładowca, szkoleniowiec.

WIĘCEJ
superwizor

Danuta Polczyk

Jestem pracownikiem socjalnym, socjologiem, metodykiem i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. W pomocy społecznej przepracowałam ponad 35 lat.

WIĘCEJ
Jestem pracownikiem socjalnym, socjologiem, metodykiem i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. W pomocy społecznej przepracowałam ponad 35 lat.
superwizor

Andrzej Górak

Specjalista pracy socjalnej, szkoleniowiec, doradca zawodowy, mediator, superwizor. Praktyk z 20 letnim doświadczeniem w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej.

WIĘCEJ
superwizor

Zbigniew Piechocki

Od 37 lat pracuję w pomocy społecznej, przede wszystkim w bezpośrednim kontakcie z jej odbiorcami oraz z pracownikami socjalnymi, koordynatorami pieczy zastępczej i asystentami rodzin, z rodzinami zastępczymi oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

WIĘCEJ
superwizor

dr hab. Hubert Kaszyński

Socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, profesor w Instytucie Socjologii UJ. Począwszy od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego.

WIĘCEJ
superwizor

Grażyna Kulka

Psycholog, trener, life coach, terapeuta ustawień systemowych, certyfikowany doradca zawodowy, superwizor pracy socjalnej, biegły sądowy z zakresu psychologii, specjalista ds. siły i odporności psychicznej, zarządzania stresem, emocjami, konsultant psychobiologii, orzecznik ds. niepełnosprawności.

WIĘCEJ
superwizor

Aneta Ruszczyk

Z wykształcenia pracownik socjalny, organizator pomocy społecznej, trener, wykładowca. Doświadczenie w prowadzeniu superwizji grupowej i indywidualnej pracowników socjalnych, asystentów rodziny, członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

WIĘCEJ
superwizor

Marek Szczęsny

Założyciel Pracowni Superwizji. Pedagog, psychoterapeuta, superwizor pracy socjalnej. Superwizje pracy socjalnej prowadzi od 2006r.

WIĘCEJ
superwizor

Katarzyna Dwornik - Piszczałka

Podczas swojej pracy zawodowej staram się wspierać pracowników socjalnych w ich pracy, działaniach oraz próbuję zmieniać wizerunek pomocy społecznej. Specjalizuję się również w pracy z osobami uzależnionymi oraz osobami doznającymi przemocy.

WIĘCEJ
superwizor

Krzysztof Kobacki

Pracownik socjalny z dużym stażem. Superwizor pracy socjalnej.
Gotowość do spotkań superwizyjnych na terenie województw:
zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie.

WIĘCEJ
superwizor

Beata Magiera

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy socjalnej, praktykę w tym zawodzie realizowałam i realizuję w Ośrodku Pomocy Społecznej, Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, na różnych stanowiskach

WIĘCEJ
superwizor

Sylwester Pająk

Certyfikowany Superwizor Pracy Socjalnej. W systemie Pomocy Społecznej nieprzerwanie od 2010 roku. Pracownik socjalny - specjalista pracy socjalnej.

WIĘCEJ
superwizor

Krystyna Pietraszko - Skalny

Jestem pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, coachem, socjoterapeutką, trenerem, posiadam Certyfikat Superwizora Pracy Socjalnej /MRPiPS 63/22/, członkiem CKE przy MRPiPS / 2022-2027/

WIĘCEJ
superwizor

Izabela Szymanek

Socjolog, specjalistka pracy socjalnej, trenerka, superwizorka pracy socjalnej (nr 80/2023).
Posiadam doświadczenie w prowadzeniu superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych oraz członków grup diagnostyczno-pomocowych.

WIĘCEJ
superwizor

Dominika Tylak

Superwizor pracy socjalnej, pracownik socjalny, pedagog. Z pomocą społeczną związana jestem nieprzerwanie od 2008 roku. Jestem praktykiem pracy socjalnej, wieloletnim pracownikiem socjalnym w MOPS Kraków.

WIĘCEJ
superwizor

Monika Wójcik - Przybyłowicz

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Społecznej, Certyfikowany Superwizor pracy socjalnej, Psycholog, Seksuolog i Psychoterapeuta

WIĘCEJ
superwizor

Sylwia Woźniak

Certyfikowany Superwizor Pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej od 20 lat, kurator społeczny od 17 lat oraz Certyfikowany Terapeuta środowiskowy dla dzieci i młodzieży.

WIĘCEJ

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes