Aneta Ruszczyk

Ełk, Warmińsko-Mazurskie
tel. 513 124 670
ruszczyk.aneta@wp.pl

Certyfikowany superwizor pracy socjalnej, z wykształcenia pracownik socjalny, organizator pomocy społecznej, trener, wykładowca. Superwizor pracy socjalnej certyfikat  nr 13 MRiPS.

Doświadczenie w prowadzeniu superwizji grupowej i indywidualnej pracowników socjalnych, asystentów rodziny, członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

19 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze  pomocy społecznej,  we wspieraniu metodycznym i superwizyjnym  kadry pomocy i integracji społecznej, organizowaniu i realizacji szkoleń, prowadzeniu wykładów i warsztatów, konsultacji dla kadry pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, grupy robocze, zespoły interdyscyplinarne), realizowaniu projektów i przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Autor i współautor projektów, programów wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Członek zespołów interdyscyplinarnych w Olsztynku, gminie Ełk oraz mieście Ełk. W latach 2011-2013 przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w gminie Ełk. Były doradca ds. opracowywania programów aktywnej integracji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie. Uczestniczyła w tworzeniu standardów pracy asystentów rodziny w województwie warmińsko-mazurskim.  W swojej działalności utworzyła i uruchomiła dwa kluby integracji społecznej (w Olsztynku i w  gminie Ełk), środowiskowy dom samopomocy, klub seniora oraz centrum aktywności międzypokoleniowej w Ełku, Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, klub seniora.  Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Białymstoku. Organizator licznych akcji i kampanii społecznych. Ukończone liczne szkolenia z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy.  Wolontariuszka i społeczniczka. W roku 2007 uhonorowana nagrodą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  za działania w sferze pomocy społecznej oraz w roku 2016 uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne  osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Superwizja: pracowników podmiotów pomocy i integracji społecznej, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, kadry zarządzającej instytucji i podmiotów pomocy społecznej.


CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes