Beata Magiera

Kraków, Małopolska

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy socjalnej

Praktykę w pracy socjalnej realizowałam i realizuję w Ośrodku Pomocy Społecznej, Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, na różnych stanowiskach: pracownika socjalnego, koordynatora pracy socjalnej, specjalisty pracy socjalnej, kierownika zespołu i obecnie dyrektora jednostki pomocy społecznej.

W swojej drodze zawodowej miałam przyjemność współpracować z wieloma jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej m. innymi OPS, PCPR, ŚDS, ROPS, DPS w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu szeroko rozumianej metodyki pracy socjalnej i superwizji. Obecnie prowadzę superwizję pracy socjalnej w w/wym. jednostkach

W ROPS w Krakowie między innymi: przez wiele lat realizowałam zadanie związane z organizacją szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej, współpracowałam przy tworzeniu strategii wojewódzkich z obszaru polityki społecznej, kierowałam zespołem realizującym regionalne, powiatowe i gminne projekty Unijne, byłam doradcą w projektach UE w Małopolsce, współpracowałam w realizacji projektów międzynarodowych w obszarze pomocy społecznej.
Obecnie kieruję DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych i nowym oddziałem (drugim w Polsce) dla osób ze spektrum autyzmu, kieruję również mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi.
Współpracuję z kilkoma uczelniami prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów w zakresie metodyki pracy socjalnej i superwizji pracy socjalnej.
Jestem inicjatorką i wice prezeską stowarzyszenia SENECTUS powstałym w Krakowie przy DPS ul. Praska 25, które działa na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Będąc certyfikowaną superwizorką pracy socjalnej czerpię z doświadczeń realizacji pracy socjalnej w środowisku, specjalisty pracy socjalnej, koordynacji pracy socjalnej a także doświadczeń kierowniczych, budowania i zarządzania zespołem, wprowadzania i realizacji nowych zadań w obszarze pracy socjalnej i polityki społecznej, współpracy w zespołach interdyscyplinarnych w tym z organizacjami pozarządowymi.
Do zobaczenia na sesjach superwizyjnych……

POWRÓT

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes