Danuta Polczyk

Ruda Śląska, Śląskie.                                                                         Realizuję Superwizję na terenie całego kraju.
tel. 605 284 226
danusiapolczyk@o2.pl
https://superwizja.net/

Od roku 1990 wspieram osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz pracowników socjalnych. Ponad 20 lat pracy terenowej i 20 lat realizacji wsparcia metodycznego i superwizyjnego dla pracowników socjalnych.
Jestem praktykiem specjalizującym się w pracy socjalnej na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy;

Jestem pracownikiem socjalnym, socjologiem, metodykiem.

Do tej pory, współtworzyłam nowatorskie programy socjalne „dobre praktyki” na rzecz rodzin wykluczonych oraz autorskie projekty wdrażające metodykę pracy trenerów rodzinnych prototypu obecnych asystentów rodziny. Uczestniczyłam jako ekspert w  ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w opracowaniu standardów pracy socjalnej z rodziną z dziećmi oraz standardów specjalistycznego poradnictwa rodzinnego; Wdrażałam indywidualne i grupowe poradnictwo metodyczne, zespoły interdyscyplinarne, oraz zespoły problemowo – zadaniowe dla pracowników socjalnych w obszarze wsparcia wieloproblemowych rodzin z dziećmi.

Jestem wieloletnim członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej i Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej, których głównym celem jest promowanie i rozwój superwizji oraz wzrost profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce. W 2016 roku zostałam uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za pracę na rzecz rodzin.

POWRÓT

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes