Izabela Szymanek

Katowice, Śląskietel. 501 738 699sswr.izabelaszymanek@gmail.comwww.linkedin.com/in/izabelaszymanek

Socjolog, specjalistka pracy socjalnej, trenerka, superwizorka pracy socjalnej (nr 80/2023).

W mojej opinii superwizja jest formą wsparcia osób zajmujących się pomaganiem drugiemu człowiekowi. Spotkania superwizyjne wpływają na rozwój kompetencji zawodowych pracowników, co daje szansę wzrostu profesjonalizacji pracy socjalnej.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych oraz członków grup diagnostyczno-pomocowych.

Posiadam 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 16-letnie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Aktualnie pracuję jako starszy specjalista pracy socjalnej z rodzinami na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
Ponadto ukończyłam Szkołę Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Prowadziłam szkolenia m.in. z zakresu skutecznej komunikacji, wzmacniania i rozwoju zasobów osobistych, zarządzania budżetem domowym, budowania i integracji zespołu, które były adresowane do pracowników socjalnych, osób korzystających ze wsparcia JOPS oraz na rzecz organizacji pozarządowych. Szkolenia miały charakter warsztatowy i były oparte na moich autorskich programach.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej i Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej, których głównym celem jest między innymi promowanie idei superwizji oraz podnoszenie jakości pracy socjalnej w Polsce, a także podnoszenie jakości superwizji pracy socjalnej. Z uwagi na powyższe swoją pracę również poddaje regularnej superwizji.


CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes