Kraków, Małopolskie
tel. 604 601 980
synergia.wsparcie@gmail.com

Katarzyna Wojtanowicz

Praktyk pracy socjalnej z ponad 25 – letnim doświadczeniem w różnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, od aspiranta pracy socjalnej do stanowisk kierowniczych, min. w ośrodku pomocy społecznej, ŚDS, DPS, ROPS w Krakowie. Zdobyłam również doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych.

Posiadam szerokie zainteresowania w obszarze pracy socjalnej, stosuję wiele metod i narzędzi pracy socjalnej

Jestem min. terapeutą w nurcie psychodynamicznym, a od roku 2005 mediatorem specjalizującym się w mediacjach rodzinnych. Posiadam również duże doświadczenie w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym pracowników systemu pomocy społecznej. Jestem  certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. Współrealizowałam wiele projektów w obszarze pomocy społecznej.

Moje zainteresowania koncentrują się wokół metod i narzędzi pracy socjalnej, etycznej stronie realizacji pracy socjalnej oraz aspektach wzmacniania ról zawodowych i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników systemu pomocy społecznej.

Posiadam doświadczenie w realizacji superwizji min. dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, grup roboczych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych, pracowników śds, dps, kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej. Superwizuję również pracowników i kadrę kierowniczą CUS.

POWRÓT