Krystyna Pietraszko - Skalny

Żywiec,prowadzenie superwizji: śląskie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskietel. 602 379 078pietraszkopsycholog@op.plwww.pietraszkopsycholog.pl

Krótko o mnie…Jestem pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, coachem, socjoterapeutką, trenerem, posiadam Certyfikat Superwizora Pracy Socjalnej /MRPiPS 63/22/, członkiem CKE przy MRPiPS / 2022-2027/

Z pomocą społeczną jestem związana od 30 lat jako praktyk, pracownik MOPS-u

Znam specyfikę pracy w pomocy społecznej od jej praktyki i codzienności, na poziomie pracy pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów, psychologów, kierowników. Kilkanaście lat współpracowałam z ROPS-em w Katowicach w obszarze szkoleń, konsultacji, superwizji, doradztwa, seminariów, wykładów, warsztatów, treningów dla pracowników zatrudnionych w JOPS i służbach społecznych /Policja, Służba Zdrowia, Sąd, Oświata/.

W superwizji dla mnie najważniejsze jest, aby uczestnicy superwizji doświadczyli sytuacji dobrze wykorzystanego czasu z korzyścią dla siebie i pracy, którą wykonują w oparciu o transparentność bez niedomówień i niejasności, kierując się empatią. Metody pracy superwizyjnej dobieram do każdej sytuacji zgodnie z diagnozą potrzeb i oczekiwaniami uczestników. Jako superwizor pracuję zgodnie z etyką zawodu, Kodeksem Etycznym PTSPS. Jestem członkiem Stowarzyszeń Superwizorów. Poddaję własną pracę superwizji.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy pomocowej, psychoterapeutycznej i interwencji kryzysowej, prowadziłam interwencję kryzysową w sytuacjach katastrof komunikacyjnych, klęsk żywiołowych, w sytuacjach suicydalnych, związanych z przemocą domową jak i rówieśniczą, działania miały charakter indywidualny jak i grupowy/ praca ze społecznością lokalną/. Posiadam specjalizację z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Przez kilka lat byłam związana z ośrodkiem leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży w którym współtworzyłam program i koordynowałam pracę psychoterapeutów. Posiadam certyfikat MZ Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr. SP/0011/2005 jak również Certyfikat PIDM Terapeuta Dialogu Motywującego / 14/KŁDZ.2021/.

Ukończyłam kilka tysięcy godzin własnych szkoleń i treningów, doskonaląc swój warsztat pracy, w tym: SPP, SRPL, TSR, Trening Analizy Transakcyjnej, Studium Dialogu Motywacyjnego, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Studium Arteterapii, Szkolenie Psychoterapia małżeńska w podejściu poznawczo-behawioralnym, szkolenia z zakresu psychoprofilaktyki, diagnozy psychologicznej, psychoterapii rodzin (organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, IPZ, oraz psychologii sądowej /SWPS/). Nadal uczestniczę w szkoleniach, mając świadomość potrzeby doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Prowadziłam zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy /2005-2011/ na UŚ, ATH, KUL. Współtworzyłam programy dla osób doświadczających przemocy i Program Korekcyjno- Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej, jednocześnie prowadząc program / 3 edycje/. Jestem współautorem teoretycznego wprowadzenia do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/ 2008- 2011/.

Prowadziłam zajęcia /warsztaty, wykłady/ w ramach specjalistycznego certyfikowanego szkolenia rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia /2011-2023/.

Mieszkam w Beskidzie żywieckim co sprawia iż, codzienny widok gór i zachwyt ich pięknem daje mi siłę i odwagę w pracy.


CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes