Superwizor i ekspert z zakresu metodologii pracy socjalnej

Specjalista w zakresie edukacji osób dorosłych, wykładowca akademicki, autorka i realizatorka projektów i programów edukacyjnych związanych z rozwojem społeczności lokalnych, oraz pracy metodycznej z grupami wykluczonymi społecznie.

Inicjatorka projektów związanych z budowaniem współpracy środowiskowej, diagnozowaniem problemów społecznych oraz prowadzeniem badań społecznych. W kręgu zainteresowań zawodowych szkolenia dedykowane pracownikom socjalnym z zakresu metodologii i metodyki pracy socjalnej oraz przemocy w rodzinie. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w zakresie angażowana wspólnot w proces wdrażania i upowszechniania „Modelu organizowania społeczności lokalnej” w samorządach lokalnych i pomocy społecznej. Na co dzień wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu oraz Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Od wielu lat wspieram i pracuję z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz pracownikami socjalnymi wspierając ich udzielając im wsparcia merytorycznego i metodycznego. Jestem wieloletnim członkiem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej, których głównym celem jest promowanie i rozwój profesjonalnej pracy socjalnej w Polsce.

POWRÓT

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes