Zbigniew Piechocki

Włocławek, Kujawsko Pomorskietel. 516 066 714zbyszekpiechocki@gmail.com

Jako „frontowiec” mam doświadczenia: pracownika socjalnego, społecznego kuratora rodzinnego, wolontariusza w poradni leczenia uzależnień, pracownika schroniska dla bezdomnych, czy współpracownika ngo’s. Aktualnie kieruję pracą Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Obecnie realizuję szkolenia z zakresu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz budowania kompetencji pracowników socjalnych

Udzielam poradnictwa rodzinnego, również dla rodzin zastępczych, z którymi prowadzę warsztaty wzmacniające kompetencje i wspieram superwizyjnie pracę i rozwój pracowników socjalnych i asystentów rodziny (certyfikat superwizora pracy socjalnej 20/2017).

Przez kilka lat pracowałem jako trener i doradca metody Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR®). W latach 2012-13 byłem doradcą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych województwa kujawsko – pomorskiego. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń dla słuchaczy specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

W kontaktach z klientami pomocy społecznej przywiązuję uwagę do podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (ukończyłem kurs II stopnia). Zawodowo interesuję się problematyką uzależnień i przemocy oraz wykorzystaniem technik i narzędzi pracy socjalnej.

Uczyłem się pomagania w Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Instytut Psychologii Zdrowia, a obecnie uczę się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej

Więcej informacji na moim profilu Facebook

 


CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes