Danuta Pajor

Mikołów / Zabrze / Żywiec, Śląskie.                           
tel. 697 610 018
dpajorr@gmail.com

Od początku swojej drogi zawodowej jestem wierna idei podmiotowego traktowania dziecka, podejmuję działania uświadamiające jak istotne jest wychowywanie dziecka w przewidywalnym środowisku rodzinnym, otoczonym odpowiednią ochroną i wsparciem

Wnikliwie pokazuję jak dzięki zaopiekowaniu się swoim wewnętrznym dzieckiem oraz nabywaniu odporności psychicznej, można być lepszym rodzicem i opiekunem.

Realizuję działania profilaktyczne wzmacniające czynniki ochronne, które warunkują podstawowe umiejętności tworzenia relacji emocjonalnych. Pracę superwizora rozpoczęłam od wieloletniej praktyki jako pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, kierownik zespołu ds. dziecka i rodziny oraz ds. pieczy zastępczej.  Obecnie prowadzę superwizje indywidualne oraz grupowe, superwizuje pracowników socjalnych, asystentów, koordynatorów, rodziny zastępcze oraz inne grupy związane z szeroko rozumianym wsparciem. W swojej pracy wykorzystuję różne modele pracy i narzędzia, dzięki którym uczestnicy odbudowują poczucie swojej sprawczości oraz na bazie nawiązanej relacji – niezbędne do dalszego rozwoju wsparcie, pozwalające na nabranie dystansu, większą świadomości, wgląd i odbudowanie sił w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Od wielu lat prowadzę szkolenia, treningi zarówno dla kandydatów, jak i dla pełniących rolę rodziców zastępczych, wspierając superwizyjnie i warsztatowo w pełnionej przez nich roli. Wspieram i towarzyszę w pełnieniu roli rodzica oraz we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom ULICA współprowadzę szkolenia dla rodziców zastępczych z metody pracy KIDS’ SKILLS.

Superwizja jest dla mnie szansą na udzielenie niezbędnego wsparcia, tym wszystkim, którzy na co dzień pomagają innym. Dzięki pracy superwizyjnej pomagam swoim klientom rozwiązywać konflikty wewnętrzne o podłożu emocjonalnym, a także wyposażam ich w narzędzia, dzięki którym rozładowując napięcie, chronią się przed wypaleniem w pełnionej roli. Razem z grupami superwizyjnymi stwarzam przestrzeń do współtworzenia procesu. Dzieląc się własnym doświadczeniem, spostrzeżeniami, wiedzą i wglądem emocjonalnym, moi klienci mają szansę na naukę od siebie nawzajem. Wierzę, że tak budowane poczucie wspólnotowości stanowi dodatkową wartość dla całego procesu.
Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach ale kształtują mnie również inne modele psychoterapii – terapia psychodynamiczna, systemowa, koherencji i inne, które poznawałam na różnych etapach mojej drogi i które poznaję nadal, co stanowi ważny element również sposobu pracy w duchu TSR. Stale rozwijam swoje umiejętności, a także uczestniczę w konferencjach naukowych oraz regularnie biorę udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych i rozwojowych.

Mój akumulator ładuję spędzając czas ze swoją rodziną oraz słuchając ulubionej muzyki lub też jeżdżąc na rowerze. Będąc w kontakcie z naturą i drugim człowiekiem odnajduję sens tego co robię

Serdecznie zapraszam do współpracy i doświadczania mocy własnego potencjału.


CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes