ANDRZEJ GÓRAK

Dąbrowa Górnicza, Śląskietel. 604 674 695gorakandrzej@gmail.pl

specjalista pracy socjalnej, szkoleniowiec, doradca zawodowy, mediator, superwizor. Praktyk z 20 letnim doświadczeniem w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej.Twórca autorskich programów i projektów.

Wykładowca akademicki, autor i współautor publikacji i artykułów z zakresu pomocy społecznej.

Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licznych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, UNICEF) w tym realizowanych w oparciu o formułę partnerstwa

Posiada duże doświadczenie w inicjowaniu i poszerzaniu współpracy Ośrodka z podmiotami zewnętrznymi (takich jak instytucje, firmy, organizacje pozarządowe), organizowaniu i realizacji wsparcia w rozwoju zawodowym kadr Ośrodka czy realizacji działań promocyjnych. Od 2009 r. kieruje Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizującej wysokospecjalistyczne, często nowatorskie usługi/zadania (w skład zespołu wchodzili/wchodzą m.in. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, psycholodzy, terapeuci środowiskowi, pedagodzy, mediatorzy, psychoterapeuci, doradcy zawodowi czy trenerzy pracy). Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu superwizji dla kadr systemu pomocy społecznej.

Prywatnie: ojciec 2 super chłopaków, zapalony motocyklista, trenuje sztuki walki Aikido (1 DAN)

POWRÓT

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz liczyć na najlepsze wsparcie

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

NASZ ADRES

ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
tel. 505 536 490 Prezes
tel. 604 601 980 Wiceprezes